INFORMATION

General Information

The 4th conference of Asia-Pacific Undersea & Hyperbaric Medical Society in Nakatsu
Date:
October 25 (9:00am – 5:00pm)
October 26 (9:00am – 3:00pm)
Venue:
Grand Plaza Nakatsu Hotel(1-2 Higashihonmachi, Nakatsu, Oita 871-0032, JAPAN)
Registration Fee:
April 1-July 31, 2019 (Early bird rate:20,000 JPY)
August 1-September 25, 2019 (Regular rate:25,000 JPY)

Organizing committee

President
Mahito Kawashima
President Emeritus
Shuji Shimazaki
Special Adviser
Akira Tokunaga Motohiko Mori
Vice President
Kazuyoshi Yagishita Kazuto Shimada
Nariyoshi Shinomiya Masayuki Kawashima
Chairman
Hiroaki Tamura
Secretariat Manager
Kimihiro Yoshida
Committee Member
Toru Aruga Yasufumi Asai Toru Ishihara Takashi Okudera
Hiroshi Shima Masakazu Nakashima Nobuaki Furuyama Kunihisa Miura
Hiroyuki Yokota Kojiro Wada Satoshi Fujita Shigeru Saito
Akihide Masumoto Yoshimatsu Tetsu Osamu Inoue

Registration & Call For Abstract

Registration&Call For Abstract Page

Excursion

Excursion Page

Total Schedule

Date AM PM
October 24 - 6:00 Executive Committee Meeting at Chikushitei
7:00 Welcom Reception at Chikushitei ( Executive Committee )
October 25 9:00~ Congress ~5:00 Congress
5:30 Banquet at Hotel (10,000 JPY)
October 26 9:00~ Congress ~3:00 Congress
4:00 Kanairo Hot Spring
(10,000 JPY includes dinner)
5:00 Dinner Party at Karoan in Kanario
October 27 Excursion (20,000 JPY includes all)
9:00 leave Nakatsu 12:00 Lunch
9:10 Nakatsu Castle 13:00 Beppu “JIGOKU MEGURI” the “HELL TOUR”
10:00 Usa Shrine 15:00 Beppu Hotel Fugetsu (final destination & accommodation)
18:00 Dinner
October 28 After Breakfast 9:00 leave Hotel
10:30 arrive at Nakatsu station